Cursos

    Grup d’estudi “Fonaments del budisme”
    06/09/2020, 17:00,

    En sessions mensuals, adquirirem una base de coneixements sobre la qual poder-hi construir, establir connexions entre conceptes, i relacionar la nostra experiència personal amb les ensenyances.