Què és dharma.cat?

Dharma.cat és una plataforma de difusió d’activitats relacionades amb la meditació i el dharma, basada en una visió laica, contemporània, no dogmàtica i no ritual de la tradició budista. Subscriu-t’hi i rebràs informació de les nostres activitats.

Visió

Al segle V aC al que ara és el nord-est de l’Índia, el mestre Gotama, després més conegut com el Buda, va expressar el seu “dharma”: llei, veritat, doctrina, ensenyança. Aquest dharma ha viatjat a través del temps i l’espai i no ha deixat mai de transformar-se. Cada tradició budista ha estat el resultat de la interacció entre el dharma i una societat, amb les seves característiques i necessitats concretes, i ha requerit creativitat, revitalització i un cert retorn als orígens a la cerca de respostes i formes d’expressar el dharma d’acord amb la realitat d’aquell present.

Pensem que avui estem en un d’aquests moments, i volem seguir escoltant el present i dialogant amb el passat. De la trobada entre el budisme i la modernitat estan sorgint coses com els programes de mindfulness, el Cultivating Emotional Balance, i moviments com el budisme secular, les escoles despertes, la tradició ‘Insight meditation’ o el budisme socialment compromès. Tots ells busquen actualitzar el potencial humà i adreçar la pregunta del patiment, individual i col·lectiu. Ens inspiren autors com Thich Nhat Hanh, Stephen Batchelor, Jon Kabat-Zinn o David Loy, entre molts d’altres.

Léelo en castellano