Què és dharma.cat?

Dharma.cat és una plataforma de difusió d’activitats relacionades amb la meditació i el dharma, basada en una visió laica, contemporània, no dogmàtica i no ritual de la tradició budista. Neix quan un petit grup d’amics prenem consciència que estem promovent activitats des d’un enfocament similar, i decidim unir energies.

Visió

Al segle V aC al que ara és el nord-est de l’Índia, el mestre Gotama, després més conegut com el Buda, va expressar el seu “dharma”: llei, veritat, doctrina, ensenyança. En el context filosòfic del moment, el seu missatge era radicalment innovador i pragmàtic, re-inventant termes i conceptes del moment. Va sobreviure al temps i va creuar fronteres, prenent en cada situació una forma diferent.

Entenem el dharma com una cosa que sempre ha existit en relació a una cultura i que no pot existir per separat, en una forma ‘pura’: com tot, és canviant, imperfecte i existeix en dependència d’unes condicions. Així, cada tradició budista ha estat el resultat de la interacció entre el dharma i una societat, amb les seves característiques i necessitats concretes, i ha estat sovint marcada per un moment de creativitat, revitalització i retorn als orígens a la cerca de respostes i formes d’expressar el dharma d’acord amb la realitat d’aquell present. Pensem que avui estem en un d’aquests moments. Sense pretensions de descobrir un dharma millor, més autèntic o ‘veritable’, volem seguir escoltant el present i dialogant amb el passat.

Si escoltem, veiem que de la trobada entre el budisme, occident i la modernitat estan sorgint coses noves: les intervencions basades en mindfulness (MBSR i altres), programes com el Cultivating Emotional Balance, i moviments com el budisme secular, les escoles despertes, la tradició ‘Insight meditation’ o el budisme socialment compromès. Tots aquests elements comparteixen una visió de la possibilitat d’actualitzar el potencial humà, adreçar la pregunta del patiment, individual i col·lectiu, i per tant les seves metes se situen en aquesta vida a la Terra. Tractar qüestions existencials, socials i ètiques d’avui en dia vol dir no limitar-se a repetir fórmules del passat, però també vol dir aprendre d’elles. Ens inspirem en autors de referència com Thich Nhat Hanh, Stephen Batchelor, Jon Kabat-Zinn o David Loy; i dins d’aquest marc comú deixem espai per a una pluralitat d’èmfasis, fortaleses i perspectives.

Léelo en castellano